Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
Programmet
Foredragsholdere
Karl-Martin Dietz
Kurs
Studiegrupper
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
Om Oslogruppen
Kontakt oss
____________
ANTROPOSOFI
____________
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
Litterært verk
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no
ANTROPOSOFI
På denne siden vil vi legg inn stoff av forskjellig slag som kan belyse sentrale sider ved antroposofien.
Vi begynner med fire artikler av Jørgen Smit, som tidligere har vært publisert i tidsskriftet Libra.
Først noen ord om Jørgen Smit selv.
Jørgen Smit Jørgen Smit (1916 - 1991) har vært en sentral skikkelse i den internasjonale antroposofiske bevegelse. Etter å ha vært lærer ved Rudolf Steinerskolen i Bergen i 25 år og formann i Antroposofisk Selskap i Norge fra 1957 - 75, medvirket han til grunnleggelsen av det nordiske Rudolf Steinerseminaret i Järna, Sverige, hvor han fra 1968 bygget opp og ledet den pedagogiske linjen. Fra 1975 var han medlem av det Allmenne Antroposofiske Selskaps ledelse i Dornach, Sveits, hvor han ledet ungdomsseksjonen, og fra 1981 også den pedagogiske seksjon. Her arrangerte han store verdenslærerstevner ved Goetheanum. Forfatter av bl. a. boken "Veien til en ny bevissthet" (Antropos Forlag 1982). Men først og fremst var han en kjent foredragsholder i en rekke land i og utenfor Europa. I Norge holdt han flere offentlige foredrag bl. a. i Ingeniørenes Hus i Oslo, som var meget godt besøkt, det siste på den store offentlige "Hat-konferansen" i 1990 for fullsatt sal.
Jørgen Smit: "ANTROPOSOFI. Å UTVIDE VITENSKAPEN." (Libra 1985, nr. 4)
Jørgen Smit: "HVA ER EN MEDITATIV ERKJENNELSESVEI?" (Libra 1972, nr. 1)
Jørgen Smit: HVA ER REINKARNASJON OG KARMA?" (Libra 1972, nr. 3)
Jørgen Smit: "BEVISSTHETENS OPPVÅKNING I DET ETERISKE." (Libra 1987, nr. 1)
 
 
 
OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker
TIL TOPPEN AV SIDEN