Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
Programmet
Foredragsholdere
Karl-Martin Dietz
Kurs
Studiegrupper
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
____________
OSLOGRUPPEN
KONTAKT OSS
MEDLEMSKAP
GAVEFONDET
KLASSEARBEIDET
____________
Antroposofi
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
Litterært verk
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no
OM OSLOGRUPPEN
Oslogruppen ble stiftet 1936 og har nå i 85 år drevet et utadrettet arbeid med antroposofi, åpent for alle interesserte. Emnene spenner over et stort register, f. eks. kulturhistorie, biografier, filosofi, kunstneriske og vitenskapelige problemstillinger og samfunnsspørsmål, alt i lys av det utviklingsperspektiv og det menneskesyn som antroposofien åpner for. Antroposofien gir et arbeidsstoff som fordyper forståelsen av mennesket som utviklingsvesen, og som derfor også bidrar til løsninger i mange praktiske sammenhenger som det moderne menneske står oppe i.

OSLOGRUPPENS STYRE

Arne Møller, mob.48111581;
Morten Eide, mob.47370305; Ellen Spørck Gabriel, mob.97602114; Sissel Jenseth, mob.97563875; Geir Hågvar, tlf.67541735; Grete F. Hågvar (kasserer), tlf.67541735.

Oslogruppens adresse: Josefines gt. 12, 0351 Oslo
Oslogruppens postadresse: Oslogruppen, Postboks 7045 Majorstuen, 0306 Oslo

Oslogruppens webadresse:   www.oslogruppen.no

Oslogruppens bankkonto for innbetaling av medlemsbidrag og gaver: 1254.05.17795

OM MEDLEMSKAP

Medlemskap i Antroposofisk Selskap tegnes vanligvis gjennom gruppene - ta kontakt med et av styremedlemmene - eller ved direkte henvendelse til Antroposofisk Selskap i Norge. Medlemskap kan også tegnes via nettstedet:  www.antroposofi.no
Medlemsbidraget i Oslogruppen er kr 500 pr. år i 2021. I tillegg kommer kontingenten til landsselskapet.

For informasjon om det Allmenne Antroposofiske Selskap med sentrum i Dornach, Sveits, se: http://goetheanum.ch/STIFTELSEN OSLOGRUPPENS GAVEFOND

Oslogruppens gavefond er en selvstendig stiftelse. Stiftelsens oppgave er i første rekke å støtte arbeidet til Oslogruppen av Antroposofisk Selskap. Annen antroposofisk virksomhet i Oslo-området kan også støttes.
Gaver kan sendes til: Stiftelsen Oslogruppens Gavefond, Postboks 7045 Majorstuen, 0306 Oslo .
Bankgiro 1607 34 60003.
Kontaktperson: John Michael Hudtwalcker.
Henvendelser og søknader sendes pr. e-post til gavefondet(at)gmail.com.KLASSEARBEIDET

for medlemmer i Den frie høyskole for åndsvitenskap finner sted ca. hver 4. uke på søndager i Oslo. Nærmere informasjon om dette arbeide kan fåes ved henvendelse til Hans Henrik Backer, mob. 99296251, Bente Katja Bø, mob. 91341531, Arne Enge, tlf. 22955070 eller Elizabeth Wirsching, mob. 47623744.

 
 
OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker
TIL TOPPEN AV SIDEN