Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
____________
PROGRAMMET
____________
Foredragsholdere
Karl-Martin Dietz
Kurs
Studiegrupper
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
Om Oslogruppen
Kontakt oss
Antroposofi
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
Litterært verk
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no
Oslogruppens vårprogram 2019  

Fellesprogrammet våren 2019
Fellesprogrammet
som PDF-fil


Oslogruppen holder til i Josefines gt. 12 sammen med Antropos Forlag og Bokhandel. Møtene i Oslogruppen finner sted tirsdager kl 19.30 når ikke noe annet er angitt. Entré kr 100 / kr 50 (stud./pensj.). Kr 50 for samtalekvelder. Kr 150 ved utenlandsbesøk, eller egne satser oppgitt i programmet. Arrangementene er åpne for alle interesserte.

Vi fortsetter i vårsemesteret studiearbeidet over "Antroposofiske ledesetninger.
Antroposofiens erkjennelsesvei. Mikael-mysteriet", Antropos Forlag 2009.
Arbeidet strekker seg over seks kvelder. Temaet for første kveld står oppført nedenfor. Temaene for de fem neste kvelder vil bli angitt på Oslogruppens web-side etterhvert.

 
Fredag 11/1
og lørd. 12/1

Seminar om det tregrente menneske og dets betydning,
pedagogisk, medisinsk, sosialt
I Josefines gate 12.

Fredag kl 19 - 21: Innledninger til samtale.

Ted Warren: “Introduksjon til det tregrente menneskebilde og dets betydning for steinerpedagogikken og forståelsen av barnets utvikling.”
Geir Hågvar: “Sosial tregrening - en appell til å utforme samfunnslivet menneskeverdig, slik at individet kan gjenfinne sitt vesen i samfunnet og bli virksomt ut fra egne krefter.”

Lørdag:
Kl 9: Klassetime i Oscars gate 10 for medlemmer av Den frie høyskole for åndsvitenskap. Egen invitasjon.

Deretter i Josefines gate 12:
Kl 10.40 - 11.10: Eurytmi til temaet.
Kl 11.30 - 12.30: Jan Eilif Guettler: “Pedagogikkens betydning for en sunn utvikling av åndedrett, blodomløp, skjelett og muskulatur frem mot puberteten.” Del 1.
Kl 12.30 - 13.30: Lunsj, som deltagerne ordner selv.
Kl 13.30 - 14.30: Samtalegrupper.
Kl 14.45 - 15: Jan Eilif Guettler: “Pedagogikkens betydning for en sunn utvikling av åndedrett, blodomløp, skjelett og muskulatur frem mot puberteten.” Del 2.
Kl 15 - 15.30: Samtale om et fortsatt arbeid med disse temaer.

Litteratur til forberedelse:
Rudolf Steiner: "Sjelegåter" Antropos Forlag 2013, kapittel IV nr 6.
Rudolf Steiner: "Menschenseele und Menschenleib in Natur- und Geisterkenntnis", GA 66 side 113 - 149. Offentlig foredrag i Berlin 15. mars 1917, Steiners første foredrag om det tregrente menneske.

Arrangører: Pedagogisk seksjon og seksjonskretsene for medisin/landbruk og for sosialvitenskap, i samarbeid med Oslogruppen.
Seminaret er åpent for alle interesserte. Deltagelse: kr 100.

 

Tirsdag 15/1

Antroposofiske ledesetninger (1)
Samtalekveld med en innledning. Vi begynner med Mikaelbrevet "Verdenstankene i Mikaels virke og i Ahrimans virke" og de tilhørende ledesetningene 121 - 123, side 106 - 111 i den norske utgaven.

 
Tirsdag 22/1 Knut Dannevig:
“Nordmennenes åndelige naturmisjon - Hvordan kan den forstås? Hvordan kan den etterstrebes?”
 
Tirsdag 29/1 Arne Nicolaisen:
“Vi har kommet på den andre siden av vannskillet. Hva gjør vi med det? Hvordan formidle antroposofiske impulser til offentligheten og virkeliggjøre dem i våre institusjoner.”
 
Tirsdag 5/2 Antroposofiske ledesetninger (2)
Samtalekveld med en innledning.
Vi fortsetter med siste del av Mikaelbrevet "Verdenstankene i Mikaels virke og i Ahrimans virke" og de tilhørende ledesetningene 121 - 123, side 106 - 111 i den norske utgaven.
 

Lørdag 9/2

Lørdagsseminar med Odd Lindbråten
- som forberedelse til turen til Goetheanum 9/4 - 15/4.
Det legges vekt på å forstå overgangen fra det første til det andre Goetheanum. Kapellet i Ronchamp vil også bli belyst.
Seminaret er åpent for alle, også de som ikke blir med på turen.
Kl 11 - 15.30 i Josefines gate 12.
Entré: kr 300. Lunsj inngår. Påmelding innen 5/2 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, jenseth@online.no.
Arr.: Oslogruppen i samarbeid med nettverket Vår nordiske arv.

 
Tirsdag 12/2

Morten Eide:
“Vitenskap og moral.”
André Bjerke engasjerte seg sterkt i moralske spørsmål i tiden, for eksempel i Lilandsaken. Likevel regnet han som sitt viktigste arbeid, i likhet med Goethe, et rent vitenskapelig felt, arbeidet med fargene. Med dette som utgangspunkt betraktes forholdet mellom vitenskap og moral slik det viser seg i vår tid.

 
Lørdag 16/2 Kl 12 - 14: Samtalegruppe v/ Lars Wetlesen Gran:
“Teknologien fortrenger demokratiet ved at den fjerner enkeltmenneskets valgmuligheter og den ødelegger stillheten, det viktige mellomrommet. Hva gjør vi med dette?” 1. gang.
 
Tirsdag 19/2 Antroposofiske ledesetninger (3)
Samtalekveld med en innledning.
Vi tar for oss Mikaelbrevet "Første betraktning: Foran bevissthetssjelens porter. Hvordan Mikael i det overjordiske forbereder sin jordiske misjon ved å beseire Lucifer" og de tilhørende ledesetningene 124 - 126, side 112 - 121 i den norske utgaven.
 

Tirsdag 26/2

Jan Eilif Guettler:
“Naturens hemmelighet, hvordan mennesket kan bære sitt ansvar for fremtiden.”
Foredraget må dessverre avlyses.

 
Lørdag 2/3

DEN SOSIALE TREGRENINGS AKTUALITET SOM SAMFUNNSFORNYENDE KRAFT
Lørdagsseminar kl 11 - 16
med Sven-Åke Lorentsson, Arne Øgaard og Geir Hågvar

Det er hundre år siden Rudolf Steiner gikk til offentligheten med den sosiale tregrening.

Kl 11 Velkommen
Geir Hågvar:
"Hundreåret 1919 - 2019. Hvilken betydning fikk tregreningsideen den gang, og hvilken betydning kan den få i Norge i dag?" Samtale. Kort pause.

Kl 12.15
Sven-Åke Lorentsson:
"Polariseringer i samfunnet og demokratiets krise i verden" Samtale.

Kl 13.15 - 14.15 Lunsj
som deltagerne ordner selv, for eksempel i Godt Brød, Bislett eller Thereses gate. Litt pausemat og drikke vil være å finne i Josefines gate.

Kl 14.15
Arne Øgaard: 
"Hvilke ideer preger dagens unge idealister og hvordan kan de videreutvikles fra et tregreningsperspektiv?" Samtale.

Kl 15.15 - 16 Samtale
om alle tre innlegg og om spørsmål/synspunkter som ligger deltagerne på hjertet.

Kl 16 Avslutning

Deltagelse: Ingen påmelding. Entré kr. 100. Velkommen!

 
Tirsdag 5/3 Phillip Nortvedt:
“Kristus og de fire eterarter.”
 
Tirsdag 12/3 Antroposofiske ledesetninger (4)
Samtalekveld med en innledning.
Vi tar for oss Mikaelbrevet "Annen betraktning: Hvordan Mikael-kreftene virker i den første utfoldelse av bevissthetssjelen" og de tilhørende ledesetningene 127 - 130, side 122 - 128 i den norske utgaven.
 
Tirsdag 19/3 Irene Diet (Berlin):
“Die Jahre 1916, 1917 und 1918 und die Grundlegung der Anthroposophie Rudolf Steiners.”
Foredrag på tysk uten oversettelse.
 
Onsdag 20/3

Irene Diet (Berlin):
“Weltenwende Rudolf Steiner. Auf der Suche nach einem Weg in die durch ihn verkörperte Weltenzukunft.“
Foredrag på tysk uten oversettelse.
NB: I Vidargruppen, Oscars gate 10.

 
Lørdag 23/3

Lørdagsseminar med Liv Skappel Gran og Berit Godager
Kl 11 - 16.

“Eventyrenes åndelige innhold.”
Vi fordyper oss i et rosenkreuzereventyr og forsøker å trenge inn til hva som skjuler seg i de syv skiktene.
Foredrag v/ Liv Skappel Gran og fortelling v/ Berit Godager.
Entré: kr 300. Lunsj inngår. Påmelding innen 20/3 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, jenseth@online.no.

 

Tirsdag 26/3

Ebba Brynjulfsen og Sissel Jenseth:
“Vårt forhold til dobbeltgjengeren og terskelens vokter.”
En biografibetraktning.

 
Lørdag 30/3

Kl 12 - 14: Samtalegruppe v/ Lars Wetlesen Gran:
“Teknologien fortrenger demokratiet ved at den fjerner enkeltmenneskets valgmuligheter og den ødelegger stillheten, det viktige mellomrommet. Hva gjør vi med dette?” 2. gang.

 

Tirsdag 2/4

Antroposofiske ledesetninger (5)
Samtalekveld med en innledning.
Vi tar for oss Mikaelbrevet "Fortsettelse av annen betraktning: Hvordan Mikael-kreftene ble hemmet og befordret ved begynnelsen av bevissthetssjelens tidsalder" og de tilhørende ledesetningene 131 - 133, side 129 - 135 i den norske utgaven.

 
Tirsdag 9/4

Påskeforedrag
Otto Krog:

“Johannesimpulsen - en høyst aktuell kristen innvielsesvei i bevissthetssjelens tidsalder.”

 
Tirsdag 30/4

Liv Skappel Gran:
“Et historisk blikk på Valborgsmesseaften.”

 

Tirsdag 7/5

Antroposofiske ledesetninger (6)
Samtalekveld med en innledning.
Vi tar for oss Mikaelbrevet "Tredje betraktning: Mikaels smerte over menneskehetsutviklingen før tiden for hans jordiske virksomhet" og de tilhørende ledesetningene 134 - 136, side 136 - 142 i den norske utgaven.

 
Tirsdag 14/5 Årsmøte i Oslogruppen
 
 

OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker
TIL TOPPEN AV SIDEN